KvetyMaja.sk
NÁKUPNÝ KOŠÍK Spolu: 0,00 €

Kontakt,otváracie hodiny

Pondelok: 7,00 - 18,00 hod.                           
                                                                                                                                                            
Utorok: 7,00 - 18,00 hod                                                                                                          
Streda: 7,00 - 18,00 hod                                                                                                             
Piatok: 7,00 - 18,00 hod                                                                                                            
Sobota: 8,00 - 16,00 hod                                                                                                             
Nedeľa: 8,00 - 14,00 hod                                                                                                          
                                                                                                                                                          
na fo@kvety-maja.sk
041/5622 019,00421903460573

IČO: 33 351 597
Bankovné spojenie: 184289493/7500
IBAN: SK4275000000000184289493
BIC: CEKOSKBX

Adresa príjemcu: Mária Plevková - Maja
Rovniankova 5 Žilina
Adresa banky: ČSOB 
Jána Milca 780/14
Žilina